ارتباط اثربخش در سازمان

ارتباط، فرآیندی دوطرفه می‌باشد که به شیوه‌های مختلف تعریف شده است. میزان قابل توجهی از وقت کارکنان سازمان‌ها، صرف برقراری ارتباط با دیگران می‌شود. عوامل اصلی فرآیند ارتباط عبارتند از؛ منبع پیام، پیام، مجرای پیام، و گیرنده پیام.
آگاهی از نتایج یا بازخورد نیز بخش دیگری از این فرآیند را تشکیل می‌دهد که اگر به درستی و با صحت انجام گیرد، فرآیند ارتباط نیز، اثربخش خواهد بود. منبع پیام می‌تواند یک فرد، یک گروه یا یک سازمان باشد و نگرش فرستنده یا منبع پیام می‌تواند باعث تسهیل یا منع ارتباط صحیح شود.
ارتباط‌ها می‌توانند کلامی یا غیرکلامی باشند و نقش ارتباط‌های غیرکلامی در فرآیند ارتباط، زیاد است. تاکنون در زمینۀ فرآیند ارتباط تحقیقات گوناگونی انجام گرفته و نتایج این تحقیقات نیز نشان داده است که رهبران کارآمد و اثربخش، در برقراری ارتباط مؤثر با افراد تحت نظارتشان، موفق‌تر از رهبران ناکارآمد هستند.

شما می‌توانید با طراحی مقیاس خودسنجی ارتباط اثربخش در سازمان به صورت آنلاین سنجشی از ارتباط اثربخش در سازمان داشته باشید. توجه کنید که برای اینکار باید در سایت ما عضو شوید.

 

روش نمره‌گذاری
اگر به سؤال‌های شمارۀ ۱، ۲، ۳، ۵، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ پاسخ "موافقم" داده‌اید، در آن صورت، برای هر پاسخ "۲" نمره اختصاص دهید. اگر به سؤال‌های شمارۀ ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پاسخ "مخالفم" داده‌اید، در آن صورت نیز برای هر پاسخ "۲" نمره اختصاص دهید. به پاسخ نمی‌دانم، امتیازی داده نمی‌شود.
اگر مجموع امتیازهای شما بین "۲۰" تا "۳۰" شده است، می‌توان پیش‌بینی کرد نگرش شما در زمینۀ ارتباط صحیح، مثبت و با واقع‌بینی نسبی همراه است.
اگر مجموع امتیازهای شما بین "۱۰" تا "۲۰" شده است، می‌توان پیش‌بینی کرد یا تجربۀ شما در کار سرپرستی کم است، یا اگر مدت‌ها مسئولیت سرپرستی و مدیریت یک واحد از سازمان را عهده‌دار هستید، در برقراری ارتباط اثربخش با مرئوسان خود، چندان موفق نبوده‌اید.
اگر مجموع نمره‌های شما در این مقیاس بین "۵" تا "۱۰" شده است، به اطلاع شما می‌رسانیم که در درس "ارتباط اثربخش در سازمان" مردود شده‌اید و در صورت امکان بهتر است به مطالعۀ جدی در زمینۀ انواع گوناگون شیوه‌های ارتباطی در سازمان، بپردازید.


منبع: روان‌شناسی صنعتی و سازمانی تألیف دکتر محمود ساعتچی


 


اشتراک در تلگرام
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در توئیتر
اشتراک در واتس‌اپ
اشتراک در واتس‌اپ
اشتراک در SMS


توسط سامانه یوچک پرسشنامه آنلاین بسازید ، آن را به اشتراک بگذارید و از داده های بدست آمده گزارش گیری کنید.


1000 Characters left